Masz pytanie? Dzwoń: (29) 752 43 42
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

BUDOWNICTWO PASYWNE

Studia inżynierskie w formie stacjonarnej, zaocznej lub on-line.

 • A
 • A
 • A

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku Budownictwo określa uchwała Senatu, która zgodnie z art. 169 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym podawana jest do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest: złożenie w terminie kompletu dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Od kandydata na studia, w procesie rekrutacji, wymagana jest następująca dokumentacja:

 

 • Ankieta osobowa na I rok studiów na ustalonym formularzu.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej/ ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę).
 • Kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego.
 • Trzy fotografie o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej.
 • W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia.
 • Podczas kwalifikacji obowiązuje konkurs świadectw na studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo uwzględniane są punkty z podstawowego i (lub) rozszerzonego pisemnego poziomu egzaminu maturalnego (nowa matura) z trzech przedmiotów obowiązkowych lub punkty z egzaminu dojrzałości (stara matura) obejmujące wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki lub fizyki, chemii informatyki. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej.

Zapisz się na studia

Do niczego to nie zobowiązuje

Dostaniesz od nas więcej informacji.

 

   

  Zobacz naszą politykę prywatności

  Newsletter

  Zapisz się na newsletter

  Zobacz nasze placówki


  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

  Najnowsze na blogu

  Czym się różni dom pasywny od domu energooszczędnego?

  Wizja płacenia jak najniższych rachunków za ogrzewanie domu jest kusząca, ale warto dokładnie przeanalizować konsekwencje wyboru – dom energooszczędny czy pasywny.

  Czytaj więcej >

  9 powodów, dla których warto budować domy pasywne.

  Wyobraź sobie mieszkanie w wygodnym, nowoczesnym domu bez zimnych przeciągów, bez wahania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a co najważniejsze, praktycznie

  Czytaj więcej >

  Budownictwo Pasywne

  Budownictwo pasywne to już nie tylko puste hasła reklamowe, to szereg bardzo zaawansowanych technologii, które są już obecne na rynku polskim i z roku na rok będą stanowiły coraz poważniejszy segment rynku.

  Czytaj więcej >